13 marca 2019

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”.

Konferencję organizuje Polski Komitet Normalizacyjny, we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników organów prowadzących placówki i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. W tym roku tematem wiodącym konferencji, która obędzie 15 marca 2019 roku, są: „Normy + miasto = Smart City”.

Więcej informacji oraz program konferencji znajduje się na portalu edukacyjnym PKN „Wiedza”: https://goo.gl/dAJcdF