4 grudnia 2017

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

W dniach 27-29 listopada 2017 r. odbywało się VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, na które przyjechali przedstawiciele szkół prowadzących klasy wojskowe w całej Polsce.

Uczestników tegorocznego Forum gościła 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w którym klasy wojskowe działają od kilku lat. Przedsięwzięcie skierowane było głównie do szkół, które nie biorą udziału w pilotażowym Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych. Podczas licznych paneli dyskusyjnych oprócz pilotażowego Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych omawiane były również kwestie projektu Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, programów Informatyczne zielone garnizony i Strzelnica w każdym powiecie, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych oraz używania munduru wojskowego.

Województwo opolskie podczas tegorocznego Forum reprezentowali:

– Dorota Mielczarek-Koziołek – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i  Ogólnokształcących w Oleśnie,

– Mirosława Stańczak – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,

– Sławomir Hajdecki – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,

– Robert Socha – główny specjalista ds. współpracy z JST oraz spraw obronnych Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zamierzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej reprezentowanego przez wiceministra Michała Dworczyka było wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu współdziałania szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej.

Zdjęcia

Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”/fot. st. szer. Agnieszka Grzelak(25BKPow.)