10 października 2017

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo

Zamieszczamy regulamin VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej wraz z tematyką prac i załącznikami w roku szkolnym 2017/2018.

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia.

Załącznik nr 2. Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie – dotyczy uczniów, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 18 lat.

Załącznik nr 3. Zgoda ucznia pełnoletniego na udział w konkursie – dotyczy uczniów, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyli 18 lat.

Załącznik nr 4. Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.