17 czerwca 2020

Webinarium: „Program eTwinning – synergia z programami współpracy międzynarodowej szkół”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w webinarium:
„Program eTwinning – synergia z programami współpracy międzynarodowej szkół” adresowanym  do dyrektorów i  nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowanych udziałem w Programie eTwinning i realizacją projektów w ramach współpracy międzynarodowej szkół.

Prelegenci webinarium: Pani Halina Pilarz – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Regionalny Punkt Informacyjny FRSE, ambasador Programu eTwinning. Od wielu lat związana z promowaniem
i upowszechnianiem unijnych programów edukacyjnych: Socrates –Comenius, Uczenie się przez całe życie Erasmus+.

Pani Edyta Bieniek – nauczyciel języka angielskiego w Zespołu Szkół Gminy Izbicko, ambasador
i trener Programu eTwinning. Od wielu lat realizująca także projekty w ramach Programu Erasmus+ . Projekty eTwinning  realizowane przez szkołę  posiadają Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości.
a Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy dwukrotnie otrzymała Odznakę Szkoły eTwinning.

Pani Karolina Sroka – nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, koordynator szkolnych projektów Erasmus+. Akcja 2 sektor Edukacja szkolna, wcześniej ambasador Programu eTwinning.  Szkoła uzyskała także Odznakę Szkoły eTwinning, a także Krajową i Europejską Odznakę Jakości.

Webinarium będzie prowadzone z wykorzystaniem programu Microsoft Teams w dniu 23 czerwca 2020 r. od godz. 14.00.

Moderatorem spotkania będzie Pan Marek Wąsowski – Kuratorium Oświaty w Opolu.

Rejestracja do webinarium odbywa się  pod poniższym linkiem https://siko.kuratorium.opole.pl/eTwinning/ do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 13.00
Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link do webinarium.