21 grudnia 2018

Wicekurator uczestniczył w „Wigilii Polskiej” na Rynku w Prudniku

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała uczestniczył w „Wigilii Polskiej”, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. na Rynku w Prudniku. Impreza ta była zorganizowana przez wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, przy znaczącym wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku, w ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.