21 maja 2020

Zakwalifikowani do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Prezentujemy wykaz organów prowadzących, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół, objętych wsparciem finansowym w 2020 r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu ” .

Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do rządowego projektu ‚Posiłek w szkole i w domu’ 2020.