16 kwietnia 2018

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Brzegu

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska spotkała się z mieszkańcami Brzegu w Muzeum Piastów Śląskich.
Głównym tematem spotkania minister była reforma edukacji, ale nie zabrakło też gorzkich słów dotyczących wójta Skarbimierza, z którym od kilku lat toczą spór nauczyciele i rodzice uznający, że wójt łamie prawo oświatowe. Na spotkaniu, w którym  uczestniczył  m.in. Opolski Kurator Oświaty Michał Siek – obecni rodzice, także przyniesionymi transparentami, demonstrowali swoje rozgoryczenie oraz bezsilność wobec postępowania wójta Skarbimierza. Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska obiecała, że przyjrzy się poczynaniom wójta.