26 października 2018

Wizyta Opolskiego Kuratora Oświaty na zaproszenie Prezydenta Urzędu Dyrekcji Nadzoru i Kontroli w Nadrenii-Palatynacie

Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Tomasz Słodziński – starszy wizytator Wydziału Rozwoju
Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, na zaproszenie Prezydenta Urzędu Dyrekcji Nadzoru i Kontroli w
dniach 16-19 października 2018 r. przebywali w Nadrenii-Palatynacie.

Celem wizyty było omówienie wspólnych obszarów współpracy i projektów. Opolski Kurator Oświaty podczas wizyty przedstawił system edukacji w Polsce oraz oświatę województwa opolskiego w liczbach, miał okazję wziąć udział w zajęciach lekcyjnych w klasie dla uzdolnionych w szkole Auguste-Viktoria-Gymnasium w Trewirze oraz zapoznać się z oddziałami uczniów uzdolnionych i orientacją zawodową.

Uczestniczył w otwarciu wystawy fotograficznej pokazującej prace szkół partnerskich z województwa opolskiego i Nadrenii-Palatynatu w Zamku Elektorskim w Trewirze.