31 sierpnia 2017

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuję, iż wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie, 4 września 2017 r. o godz. 9:00.

logo
Tegoroczny wrzesień jest dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki
w Namysłowie – miesiącem szczególnie uroczystym, także w związku z obchodami 70 – lecia istnienia szkoły. Na rok 2017 przypada również dwusetna rocznica śmierci patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki, którego imię nadano szkole 1985 r. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018, zbiega się więc z jubileuszem i rocznicowym uhonorowaniem patrona szkoły. Historia szkoły sięga 1947 roku, kiedy utworzono Gimnazjum Rolnicze. 25 lat później powstaje Zespół Szkół Rolniczych, który w 1998 r. zostaje włączony w struktury Rolniczego  Centrum Kształcenia Ustawicznego i przyjmuje nową nazwę – Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Po ośmiu latach, wyłączony ze struktury RCU- powraca do pierwotnej – aktualnej nazwy. ZSR posiada znaczące wyróżnienia i certyfikaty m.in. zdobyty w 2010 roku tytuł „Innowacyjnej Szkoły Zawodowej”, certyfikaty: „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła bez przemocy”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła Mistrzów” w zawodzie technik architektury – tytuł uzyskany w 2015 r., podobnie jak karta Jakości mobilności przyznana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, która potwierdza duże doświadczenie, zdolność szkoły do organizowania projektów międzynarodowych, dbałość o wysokie standardy i prawidłowe zarządzanie jakością. To niewątpliwa zasługa dyrekcji, kadry pedagogicznej. W pełnym wymiarze zatrudnionych jest tam 47 nauczycieli, prowadzących zajęcia w ponad 20 oddziałach dla 470 uczniów. Namysłowski Zespół Szkół Rolniczych prowadzi kształcenie w zawodach technicznych w ośmiu kierunkach (tj. technik: informatyk, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, obsługi turystycznej, agrobiznesu, fotografii i multimediów, architektury krajobrazu i organizacji reklamy) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej – kucharz i cukiernik.