18 października 2019

Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

16 października 2019 r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyła się Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości udział wzięli Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała, Starosta Powiatu Namysłowskiego – Konrad Gęsiarz, Burmistrz Namysłowa – Bartłomiej Stawiarski, Wiceburmistrz Namysłowa – Ewelina Moniuszko-Czuczwara, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie – Przemysław Malinowski, Prezes Opolskiego Okręgu ZNP – Wanda Sobiborowicz, Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Opolskiego – Piotr Pakosz. Marszałka Województwa Opolskiego reprezentowała Monika Jurek – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy.

Opolski Kurator Oświaty po oficjalnym wystąpieniu odczytał list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do nauczycieli z okazji ich święta.

Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła się od szczególnego uhonorowania Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości Pana Czesława Chmielewskiego, który w latach 1990-1994 sprawował funkcję Opolskiego Kuratora Oświaty. Jest to polska odznaka okolicznościowa ustanowiona uchwałą Rady Ministrów dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Następnie podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe: Medale za Długoletnią Służbę (45 Złotych, 40 Srebrnych, 20 Brązowych), 60 osobom wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Gratulacje w związku z nadaniem Tytułu Honorowego Profesora Oświaty odebrała Małgorzata Szeląg – dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Wręczonych zostało także 12 nagród Ministra Edukacji Narodowej i 33 nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty.

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił swoim występem, pt.,, Jesienny koncert”, namysłowski Zespół Teatralny Seniorów RETROspekcja. Zespół powstał w 2014 r. w ramach realizacji projektu ,,Aktywny Senior”, a tworzą go seniorzy pokolenia 60+, którzy swój wolny czas poświęcają na realizację swoich pasji. Występ nagrodzono gromkimi brawami.

Opolski Kurator Oświaty pogratulował wszystkim nagrodzonym.