22 czerwca 2018

Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyła się wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich. Sabina Knopik dyrektor szkoły przywitała gości. Następnie zabrali głos Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Maria Feliniak Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich.

Zaproszonych gości  reprezentowali m.in.: Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty, Tomasz Kostuś – Poseł na Sejm RP, Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego,  Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, ks. prof. Jerzy Kostorz, Lesław Tomczak – dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Uroczystość także uświetniły występy w wykonaniu uczniów szkoły. Podczas podsumowania zostali wyróżnieni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, sukcesy artystyczne i sportowe. Zarówno Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty życzyli całej społeczności uczniowskiej wspaniałych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.