17 czerwca 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu dla uczniów szkół podstawowych

Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej pracy plastycznej na temat: „Ojczyzna w moim sercu” – w odniesieniu do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”.

Konkurs ma charakter wojewódzki i jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Prace należy dostarczyć lub przesłać do 20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 

 

Regulamin konkurs plastyczny