6 lutego 2018

Wojewódzkie Forum Bezpieczeństwa dla dyrektorów szkół -2 marzec 2018 r.

Szanowni Państwo,

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa opolskiego

 

Opolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół województwa opolskiego do udziału w:

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA pn.

„Sytuacje kryzysowe w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły”,

 

które odbędzie się w 2 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w auli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu,

45-372 Opole, ul. Augustyna Kośnego 72

Celem Forum jest kontynuacja wojewódzkiej dyskusji nt. ujednolicenia procedur dotyczących reagowania szkół i placówek oświatowych Opolszczyzny na różnego rodzaju sytuacje nagłe, które mogą  mieć znamiona kryzysu.

Zgłoszenia dyrektorów szkół przyjmowane będą jedynie poprzez Formularz zgłoszeniowy do wyczerpania miejsc.

Organizatorem Forum jest Opolski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Opolu.

II Forum Bezpieczeństwa – program