29 kwietnia 2020

Wolontariusze w akcji!

Szyją maseczki, robią przyłbice, prowadzą lekcje językowe online, kręcą filmy publikowane w Internecie i robią zakupy dla seniorów.

Wspierają lokalne społeczności w walce z niewidocznym, lecz groźnym wrogiem. Choć mieli szansę powrotu do domu – zdecydowali się zostać.

Europejski Korpus Solidarności to program, którego wartość widoczna jest szczególnie w takich sytuacjach. Wolontariusze, choć sami są pełni obaw, dodatkowo daleko od swoich bliskich, nie poddają się i tworzą przestrzenie wirtualne i rzeczywiste, które pozwalają nieść pomoc innym. Dziś solidarność to każda uszyta maseczka, zakupy zrobione dla seniora i każda lekcja języka przeprowadzona przez  wolontariuszy.

 

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. Dziękujemy Wam za Wasza pracę!