7 maja 2018

Wsparcie szkół w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli języków obcych, nauczycieli języka polskiego, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 11.05.-12.05.2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.

Szczegółowe informacje.