5 czerwca 2018

Wspieramy najlepszych II.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w dniach 18-29 czerwca 2018 r. nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Regulamin programu.