13 września 2017

Wspieramy najlepszych II.

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 11 do 29 września 2017 r. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Więcej informacji.