12 marca 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej”.

Szanowni Państwo,

w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 8 marca 2018 r. w Opolu.

Egzamin składał się z części pisemnej z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, za które można było uzyskać 280 punktów oraz z części ustnej, w której można było uzyskać 120 punktów. Do I części zawodów finałowych (22 marca 2018 r.) kwalifikuje uzyskanie minimum: 60% punktów z każdej części egzaminu, tj. 168 punktów z części pisemnej i 72 punkty z części ustnej.

Kolorem zielonym zaznaczono uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki  i wstępnie kwalifikują się do I części zawodów finałowych.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie trzech dni po ogłoszeniu wyników olimpiady.

Prace będą udostępniane w Kuratorium Oświaty w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 w dniach od 12 do 16 marca 2018 r. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia ukazania się wyników, do przewodniczącego komisji wojewódzkiej z siedzibą w Kuratorium Oświaty  w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-081 Opole). Odwołanie winno zawierać zarzuty lub uwagi do zakwestionowanej decyzji z krótkim uzasadnieniem oraz podpis uczestnika.

Proszę o wcześniejszy kontakt z Kuratorium (tel. 530 933 632) w celu umówienia się na przeglądnięcie prac.

Wyniki etapu wojewódzkiego Olimpiady

Koordynator Wojewódzki Olimpiady
Robert Socha