10 października 2017

Wyspy Portugalii.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów do udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Wyspy Portugalii”.

Celem konkursu jest propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii.

Prace przyjmowane są do 20.11.2017

Szczegółowe informacje.