14 lutego 2018

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących o udzielenie wsparcia w programie „Aktywna Tablica” w roku 2018

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego