16 września 2020

X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Akcja odbędzie się 2 października 2020 roku zgodnie z hasłem: „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

W czasie trwania akcji uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Następuje więc zamiana ról – dzieci stają są egzaminatorami a dorośli – egzaminowanymi. W poprzedniej edycji akcji wzięło udział 650 000 uczestników m.in. z Polski (około 570 000), USA, Chorwacji, Rumunii, Kolumbii, Rosji, Litwy, Urugwaju, Arabii Saudyjskiej, Włoch. W roku 2020 organizatorzy przewidują podobną liczbę uczestników.

Komisje organizowane są w szkołach. Każdy, kto chce zdać egzamin z tabliczki mnożenia – podchodzi do stolika komisji i wyciąga z koszyka los egzaminacyjny. Na jednym losie znajduje się pięć pytań z tabliczki mnożenia. Każdy, kto odpowie poprawnie na wszystkie pytania – otrzymuje tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” oraz symboliczną legitymację.

Patrole z kolei wychodzą najczęściej poza teren szkoły i przepytują przypadkowych przechodniów, np. w parkach. Odwiedzają też urzędy, stacje radiowe czy posterunki policji. Towarzyszą im kolorowe transparenty z hasłem przewodnim akcji, balony i inne rekwizyty.

Każda placówka edukacyjna może wziąć udział w wydarzeniu. Akcja ŚDTM organizowana jest wg jednej z trzech opcji: minimalnej (ŚDTM w klasie), standardowej (ŚDTM w szkole) i rozszerzonej (ŚDTM w szkole i w mieście).

Do wzięcia udziału w akcji niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie organizatora. Po potwierdzeniu zgłoszenia – placówka otrzyma certyfikat licencyjny (drogą elektroniczną), który dostępny jest na stronie akcji, po zalogowaniu. Znajdują się tam również materiały, pomocne przy organizacji np. losy egzaminacyjne, scenariusze gier i zabaw, plakaty, łamigłówki i wiele innych. Osobą odpowiedzialną za organizację wydarzenia w szkole jest Koordynator Lokalny – najczęściej nauczyciel matematyki.

Rejestracja na następną – 10. edycję akcji, która odbędzie się 2 października – trwa do 27 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.