30 maja 2018

X Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II

Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Zespołu Szkół w Pietrowicach. Organizowany jest od dziesięciu lat, a w tym roku po raz pierwszy odbył się 18 maja – w dniu urodzin św. Jana Pawła II.
Uroczystość z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty rozpoczęła się mszą świętą w pietrowickim kościele pod przewodnictwem Ordynariusza Opolskiego księdza biskupa Andrzeja Czai, po której nastąpiła Gala w murach pietrowickiej szkoły.

Po prezentacji młodych artystów nastąpiło wręczenie nagród zakupionych dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Kuratorium Oświaty w Opolu, MOK w Głubczycach, Zarządu regionu NSZZ Solidarność w Opolu.
Nagrody wręczali Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, Zbigniew Ziółko – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc Kazimierz Bedryj – Wiceburmistrz Głubczyc, Piotr Pakosz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” województwa opolskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz Naumczyk.
Dyrektor szkoły- Pan Bogdan Kulik oraz wicedyrektor- Pani Mariola Bedryj wręczyli podziękowania wszystkim przyjaciołom wspierających organizację tego konkursu na przestrzeni 10 lat.

Na pamiątkę w ramach podziękowań wręczone zostały aniołki wykonane przez uczniów na zajęciach ceramicznych.

 

Na podstawie materiału Zespołu Szkół w Pietrowicach