22 lutego 2018

XV GDYŃSKI KONKURS KATYŃSKI.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest  popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków na „nieludzkiej ziemi”, zbrodniach dokonanych na Wschodzie  w czasie II Wojny Światowej, a zwłaszcza pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej, rozumianej jako symbol jednoczący różne miejsca eksterminacji obywateli polskich w ZSRR i na Kresach.

Plakat, regulamin, list przewodniczącej