9 stycznia 2018

„Za Życiem” – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Przypominamy o możliwości przystąpienia przez starostwa powiatowe do Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dotyczącego realizacji w latach 2017-2021:

·         działania 1.5 –  Pomoc uczennicom w ciąży;

·         działania 2.4 – Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa i polega m.in. na pełnieniu przez wskazaną placówkę roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Jej szczegółowe zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych.

Szczegółowe informacje

Informacji udziela także Cezary Zawistowski – tel. 22 34 74 120
e-mail cezary.zawistowski@men.gov.pl