21 czerwca 2018

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu miejsko-gminnego – szkoły podstawowe. Edycja 2017/2018.

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu miejsko-gminnego – szkoły podstawowe. Edycja 2017/2018.

 

J. polski – zadania konkursowe.

Matematyka – zadania konkursowe.

J. angielski – zadania konkursowe.

J. niemiecki – zadania konkursowe.

Historia – zadania konkursowe.

 

J. polski – klucz odpowiedzi.

J. polski – ocena pracy literackiej

Matematyka – klucz odpowiedzi.

J. angielski – klucz odpowiedzi.

J. niemiecki – klucz odpowiedzi.

Historia – klucz odpowiedzi.