19 czerwca 2019

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu wojewódzkiego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dla uczniów szkół podstawowych – edycja 2018/2019.

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu wojewódzkiego  –  szkoły podstawowe. Edycja 2018/2019.

historia – zadania konkursowe i klucz odpowiedzi

język niemiecki – klucz odpowiedzi

język niemiecki – zadania konkursowe

język polski – klucz odpowiedzi

język polski – kryteria oceny rozprawki

język polski – zadania konkursowe

matematyka – zadania konkursowe i klucz odpowiedzi