19 czerwca 2019

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu wojewódzkiego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego – edycja 2018/2019.

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu wojewódzkiego  – gimnazja. Edycja 2018/2019.

biologia – klucz odpowiedzi

biologia – zadania konkursowe chemia – klucz odpowiedzi

chemia – klucz odpowiedzi

chemia – zadania konkursowe

fizyka – część doświadczalna – zadania

fizyka – zadania rachunkowe – klucz odpowiedzi

geografia – klucz odpowiedzi

geografia – zadania konkursowe

historia – zadania konkursowe i klucz odpowiedzi

język angielski – zadania konkursowe i klucz odpowiedzi

język francuski – klucz odpowiedzi

język francuski – zadania konkursowe

język niemiecki – klucz odpowiedzi

język niemiecki – zadania konkursowe

język polski – klucz odpowiedzi

język polski – kryteria oceny pracy literackiej

język polski – zadania konkursowe

matematyka – zadania konkursowe i klucz odpowiedzi