8 lutego 2019

Zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2019/2020.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.

 

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do 18 lutego 2019 r.

 

Niezłożenie zapotrzebowania w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania przez Państwa drukowanych pozycji.

 

Szczegółowe informacje.