5 czerwca 2018

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskich spotkaniach zwanych „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w spotkaniach, które organizowane są w projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Formularze rejestracyjne oraz szersze informacje znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.