8 marca 2018

Zaproszenie do udziału w spotkaniu Opolskiego Kuratora Oświaty w ramach prac grupy roboczej 2 poświęconej szkolnictwu zawodowemu Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół kształcących w zawodach

zapraszamy do udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty w ramach  prac grupy roboczej 2 poświęconej szkolnictwu zawodowemu Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji  ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej.

Główne cele spotkania:

•  Podsumowanie dotychczasowej współpracy szkół zawodowych obu stron.
•  Prezentacja dobrych przykładów praktyk zawodowych w kraju partnera.
•  Współpraca szkół zawodowych po wdrożeniu reformy systemu oświaty w Polsce.
•  Określenie zawodów, o które można poszerzyć współpracę (nowe zawody na rynku pracy).
•  Określenie możliwości i zasad udziału w praktykach zagranicznych uczniów niepełnosprawnych.
•  Nowe idee i formy dla współpracy szkół zawodowych obu stron – dyskusja.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. w Brzegu. Początek spotkania godz. 9.00.

Zgłoszenie należy przesłać tylko i wyłącznie poprzez formularz online.

 

Szczegóły w załączonym programie.