9 sierpnia 2017

Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty

Rok 2017


Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie opolskim.

 

WRE.552.1.2017


Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oswiaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie opolskim.

 

WRE.552.1.2017