30 kwietnia 2020

Zaświadczenia dla laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – edycja 2019/2020

Informacja w sprawie zaświadczeń wydanych laureatom i finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Uprzejmie informujemy, że Opolski Kurator Oświaty zgodnie z zapisami rozdziału VII pkt 2. „Zasad organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświatowy z dnia 30 sierpnia 2019 r. wydał stosowne zaświadczenia laureatom i finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

 

Zaświadczenia zostały przesłane do odpowiednich szkół.