16 września 2020

Zgłaszanie zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku – do 18 września 2020 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zbiera zapotrzebowanie na podręczniki dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zaadaptowane do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku.

Prosimy dyrektorów szkół i placówek województwa opolskiego o zgłaszanie do ORE zapotrzebowania na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Zadanie realizowane jest na zlecenie MEN, termin składania zapotrzebowania upływa w dniu 18 września 2020 r.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej ORE.