9 maja 2018

ZMIANA OGŁOSZENIA na Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – 2018 r.


Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – ZMIANA

zał. 1 do ogłoszenia

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Wzór umowy wraz z wzorami załączników

Wykaz tematów – tabela – po zmianie