27 lutego 2019

Zmiany w przepisach prawa oświatowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
26 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia.

Proszę o zapoznanie się.

 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.