25 kwietnia 2018

Znamy szkoły, które dołączą do pilotażowego programu MON

24 kwietnia br. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami szkół, które zakwalifikowały się do II edycji programu pilotażowego MON dla klas wojskowych. Za realizację programu, podobnie jak w przypadku I edycji, odpowiadać będzie Biuro do Spraw Proobronnych.

Spotkanie Ministra Obrony Narodowej z uczniami wojskowych klas mundurowych oraz uroczystość zatwierdzenia listy placówek zakwalifikowanych do II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” odbyły się 24 kwietnia 2018 roku na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

 

Przypomnijmy: Ministerstwo Obrony Narodowej doceniając starania placówek edukacyjnych prowadzących klasy wojskowe oraz pragnąc wykorzystać potencjał tkwiący w młodzieży rozpoczął we wrześniu 2017 roku realizację pilotażowego Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, który objął swym zasięgiem 58 placówek edukacyjnych w 16 województwach.

Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci szkół-ochotnicy z obu edycji programu, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

20 kwietnia br. Biuro do Spraw Proobronnych zakończyło proces kwalifikacji szkół z klasami wojskowymi do drugiej edycji programu. Ostatecznie o udziale w programie zadecydował minister obrony narodowej, który 24 kwietnia br. zatwierdził wykaz szkół, które od nowego roku szkolnego będą realizować projekt w ramach drugiej edycji programu. Obok szkół już uczestniczących w programie na liście znajduje się 47 nowych placówek edukacyjnych z całej Polski.

 

Na podstawie materiału: https://bdsp.wp.mil.pl

 

 

Fot. Leszek Chemperek, Centrum Operacyjne MON

 

W przypadku województwa opolskiego do drugiej edycji programu dołączyły następujące szkoły:

– Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

– Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

 

 

Robert Socha

Samodzielne stanowisko ds. obronnych

Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu pilotażowego dla klas mundurowych w latach 2018/2020