7 grudnia 2017

„Zostań świętym Mikołajem – oddaj krew”

Pod takim hasłem w Opolu przy Pl. Wolności, Radio DOXA oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zorganizowali zbiórkę krwi. W akcję włączyli się również pracownicy Kuratorium Oświaty. 

Dobroczynna akcja rozpoczęła się o godzinie 10:00, gdy na Pl. Wolności zaparkował krwiobus w asyście wszystkich służb mundurowych.

Do oddawania krwi na antenie Radia DOXA zachęcał również Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, który sam od wielu lat jest honorowym i zasłużonym krwiodawcą, mający na swym koncie 18 litrów oddanej krwi. Za jego przykładem bezcennym darem podzielili się również inni pracownicy kuratorium m.in.: Danuta Sieradzka – starszy wizytator, jak i zarówno Piotr Łaba – z-ca dyrektora jednego z wydziałów. Uczestnikom akcji organizatorzy przygotowali ciepły poczęstunek oraz wiele atrakcji.

Wszystkim osobom zaangażowanym w okolicznościową zbiórkę krwi gratulujemy wspaniałej, mikołajkowej a przede wszystkim życiodajnej inicjatywy.