18 października 2019

Zwieńczenie konkursu „Katyń – zbrodnia bez kary.”

W dniach 26 – 30 września 2019 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty wraz z Panem Tomaszem Kowalskim – zastępcą dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Panem Ryszardem Szramem i Panem Jackiem Szumańskim – przedstawicielami Wojewody Opolskiego oraz laureatami i osobami wyróżnionymi w konkursie „Katyń – zbrodnia bez kary”, brał udział w wyjeździe do Katynia oraz Smoleńska.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu „Katyń – zbrodnia bez kary”, laureaci oraz osoby wyróżnione miały okazję brać udział w wyjeździe do Katynia oraz Smoleńska współorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego i Polską Fundację Narodową.
W Smoleńsku w przeddzień odwiedzenia miejsca kaźni polskich oficerów, w trakcie uroczystej kolacji doszło do spotkania z polską młodzieżą z Białorusi oraz ich opiekunami. W miejscu zbrodni, w obecności wszystkich zgromadzonych Pan Kurator wygłosił przemówienie nawiązujące do dramatycznych wydarzeń II wojny światowej oraz losów polskich oficerów, którzy znaleźli się w niewoli sowieckiej. Po odmówionej modlitwie, złożono wieńce, zapalono znicze i uruchomiono dzwon pamięci. Następnie wszyscy uczestnicy w skupieniu zapoznali się z miejscem zbrodni, wielu spośród nich miało jedyną okazję odszukać wmurowaną tabliczkę z imieniem i nazwiskiem członków własnej rodziny.
Jadąc na miejsce katastrofy samolotu (z dnia 10. 04. 2010 r.), uczestnicy wyjazdu zatrzymali się na stacji  kolejowej Gniezdowo, do której byli przewożeni polscy oficerowie z obozu w Kozielsku w 1940 r. Ze stacji tej Polacy byli wywożeni ciężarówkami do lasu katyńskiego i tam poddawani bestialskiej egzekucji.

Po przybyciu na miejsce katastrofy, w której śmierć poniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, wraz z 95 pozostałymi osobami znajdującymi się na pokładzie samolotu, Pan Ryszard Szram w imieniu Wojewody Opolskiego zabierając głos, uczcił pamięć wszystkich, którzy tam zginęli. Po złożeniu wieńców oraz krótkiej modlitwie, uczestnicy wyjazdu udali się na zwiedzanie miasta. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiły ogromne mury obronne miasta pamiętające czasy polskiej załogi oraz wspaniały wystrój Soboru Zaśnięcia Matki Bożej.
Wyjazd, który był nagrodą dla zwycięzców w konkursie na pewno na stałe zapisze się w ich pamięci.

 

35,35,132,142.990021
36,35,233,234.498444
36,35,276,284.697388