22 marca 2023

Rejestracja na EuroSkills Gdańsk 2023

W dniach od 5 do 9 września na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, hal kongresowo-wystawienniczych Amber Expo i terenach im przyległych odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023. EuroSkills to międzynarodowe zawody umiejętności branżowych organizowane na Starym Kontynencie od 2008 r. Polska po raz pierwszy uzyskała zaszczytne miano organizatora tego wyjątkowego konkursu, potocznie nazywanego „igrzyskami olimpijskimi […]

22 marca 2023

Dodatkowe materiały do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r opracowany na podstawie tych wniosków materiał dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 […]

20 marca 2023

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

17 marca 2023

Etap Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych województwa opolskiego   Zapraszamy do zapoznania się z informacją o miejscu przeprowadzenia poszczególnych części etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim i tematami  przemówień na część oratorską. 23.03.2023 r. godz. 10.30 – część pisemna etapu wojewódzkiego w Sali nr 301 Aula „Błękitna” Collegium Maius, pl. Mikołaja […]

17 marca 2023

Ważne informacje. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wnioski w Programie „Posiłek w szkole i w domu” należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu Piastowska 14 45-081 Opole Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

9 marca 2023

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 70 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek. Wnioski obejmowały 200 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu […]

9 marca 2023

Wojewódzki Turniej Wiedzy o Profilaktyce Stomatologicznej Z uśmiechem mi do twarzy

Wojewoda Opolski wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty objął  patronatem honorowym Wojewódzki Turniej Wiedzy o Profilaktyce Stomatologicznej Z uśmiechem mi do twarzy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia oraz organizatorem jest Dentobus Opole, który od 2018 roku,  realizuje na podstawie umowy z NFZ,  bezpłatną opiekę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego.Turniej organizowany jest także przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach  oraz Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia […]

1 marca 2023

Zaproszenie na webinarium informacyjne „Szkoła w międzynarodowym partnerstwie Program Erasmus+ Akcja 2 – sektor Edukacja szkolna” – 9 marca 2023

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym możliwości, jakie stwarza Akcja 2 w sektorze Edukacja szkolna. Gościem webinarium będzie Pani Anna Kowalczyk koordynator Akcji 2 – Zespół Edukacji Szkolnej Erasmus+ – Fundacja […]

17 lutego 2023

Nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na rok 2023

Szanowni Państwo, Informujemy, że ruszył nabór wniosków – projektów do konkursu na dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024” w edycji na rok 2023.

16 lutego 2023

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej – Dzień Autorów Europejskich

Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w imieniu Komisji Europejskiej zaprasza szkoły średnie do udziału w nowej inicjatywie Komisji Europejskiej pod nazwą Dzień Autorów Europejskich.   Odbędzie się on 27 marca 2023 r., a następnie będzie przypadał na ostatni poniedziałek marca co roku, aby promować czytelnictwo w szczególności wśród młodzieży. Dzień Autorów Europejskich […]

16 lutego 2023

II nabór wniosków w ramach konkursu – Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowych (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Do udziału w konkursie uprawnieni są m.in. organy prowadzące szkoły kształcące w zawodach i centrach kształcenia zawodowego, organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

23 stycznia 2023

Działania profilaktyczne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”

Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami opracowanymi przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej lat 15. W ramach akcji „Bezpieczne ferie”, zachęcamy do wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz podjęcia wspólnych działań, których celem ma być ograniczenie występowania niewłaściwych zachowań wobec dzieci.   List […]

16 stycznia 2023

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zostało utworzone nowe konto pocztowe wypoczynek@kuratorium.opole.pl, na które można przesyłać wszystkie informacje związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym m.in. zapytania, korekty, anulowanie wypoczynku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

16 stycznia 2023

Ferie zimowe 2023

Szanowni Państwo, informujemy, że ferie zimowe  w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w następujących terminach: 16-29 stycznia 2023 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 23 stycznia – 5 lutego 2023 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 13-26 lutego 2023 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

16 grudnia 2022

Konkurs literacki i plastyczny pt. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2023 roku pięćsetną rocznicą urodzin księcia Jerzego II a jego celem jest przede wszystkim inspiracja do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności księcia brzeskiego Jerzego II. Organizatorem konkursu jest Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 57, […]

7 grudnia 2022

Rekomendacje i instrukcje wypracowane w ramach projektu „Każdy może odkryć kodowanie”

Wypełniając zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Każdy może odkryć kodowanie” (nr POWR.04.03.00-00-0012/18), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, firma DC EDUKACJA SP. Z O.O. w załączniku przekazuje „Rekomendacje i instrukcje” będące jednym z […]

9 listopada 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Uprzejmie przypominam, że 28 lutego 2023 r. upływa termin złożenia sprawozdań przez publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. W Ministerstwie Edukacji i Nauki zostały zaktualizowane wzory sprawozdań dotyczące realizacji tego modułu do stosowania  za 2022 r.

21 października 2022

Zaproszenie do udziału w Panelu dyskusyjnym Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku”

Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego   Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, zaprasza przedstawicieli uczennic/ uczniów na spotkanie wojewódzkie w celu przedyskutowania różnych problemów nurtujących młodzież w szkołach/ placówkach.