22 lipca 2020

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania zmian do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021

  Szanowni Państwo Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek województwa opolskiego   w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa,  jak i pracowników urzędu Opolski […]