16 września 2022

Zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla szkół dotyczące prowadzenia badań naukowych wśród uczniów

W związku z powtarzającymi się pytaniami rodziców uczniów, dotyczącymi zasad prowadzenia badań naukowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z wykorzystaniem ankiet, przypominamy o zasadach postępowania i dobrych praktykach w tym zakresie.

16 września 2022

Regionalna konferencja warsztatowa eTwinning: Innowacyjna edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Szanowni Państwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową eTwinning dla nauczycieli z województwa opolskiego. Konferencja odbędzie się 1 października 2022, godz. 9:00-16:15 w  I Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, ul. Licealna 3. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.

13 września 2022

Zwiększenie limitu wydatków dla uczniów na dotację podręcznikową

Z uwagi na  zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu  migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022r. maksymalny limit wydatków na 2022r. dla uczniów na dotację […]

9 września 2022

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami organów prowadzących

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki województwa opolskiego, w dniach 14 – 21 września br. odbędą się narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami organów prowadzących.

8 sierpnia 2022

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w latach 2022-2024

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie. Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w programie, istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych na pomoc uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i młodzieży w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom […]

3 sierpnia 2022

Wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji/osoby niebędącej nauczycielem

Szanowni Państwo, w załączeniu znajdą Państwo informację w zakresie składania wniosków o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji oraz osoby niebędącej nauczycielem   Informacja Wzór wniosku (PDF) Wzór wniosku (docx)

27 lipca 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – informacja na temat możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.

Dopuszczalna jest modyfikacja wniosku organu prowadzącego szkołę podstawową, który uzyskał wsparcie w programie – również na etapie realizacji zadań.

15 września 2022

Fonetyka na lekcjach języka francuskiego: jak doskonalić wymowę uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie nt. Fonetyka na lekcjach języka francuskiego: jak doskonalić wymowę uczniów ?  nauczycieli czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie poprowadzi Sébastien Palusci, specjalista Alliance Française, nauczający  we Włoszech, […]

13 września 2022

Zgłaszanie propozycji zawodów wiedzy, artystycznych I sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych   Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zmianami.) kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające […]

8 września 2022

„Konkurs na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego OSP” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie pod honorowym patronatem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej. W pracach konkursowych liczyć się będzie idea, koncepcja, pomysł. Oprócz rozwiązań inżynieryjno-technicznych dodatkowo punktowane będą rozwiązania miękkie, z zakresu usprawnień organizacyjnych, ergonomicznych, formalno-prawnych. Nabór prac rozpoczął się z nowym rokiem szkolnym (01.09.2022 r.) i potrwa do 31.10.2022 r. Regulamin i szczegóły konkursu