20 lutego 2024

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji organizuje spotkanie informacyjne online: dotyczące II edycja naboru uzupełniającego KPO BCU w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”.

Spotkanie będzie okazją, by dowiedzieć się wszystkiego o koncepcji centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) oraz kwestiach formalnych i praktycznych związanych z planowaniem przedsięwzięć

2 lutego 2024

„Sportowe talenty”

Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy jako jednostka realizująca zadania związane z prowadzeniem ewidencji „Sportowe talenty” powierzone jej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki informuję, że na podstawie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw rozpoczął w bieżącym tygodniu proces rejestracji szkół i składania wniosków o dostęp do […]

30 stycznia 2024

Zaproszenie na webinarium informacyjne „Mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+ i inne działania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym możliwości, jakie stwarza Program Erasmus+, w tym Akcja 1.

15 stycznia 2024

Ferie zimowe 2024

Szanowni Państwo, informujemy, że ferie zimowe w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w następujących terminach: 15-28 stycznia 2024 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 22 stycznia – 4 lutego 2024 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 12-25 lutego 2024 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

14 grudnia 2023

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – rozliczenie przyznanych w 2023 r. środków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu .

Przypominam, że organy prowadzące szkoły: – do 15 stycznia 2024 r. w celu dokonania wstępnej analizy poprawności wykorzystania przyznanych środków w ramach programu, przedkładają Wojewodzie za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zawartej umowy: zestawienie dowodów księgowych; kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów księgowych.

12 grudnia 2023

Obowiązek opracowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich – informacja

Szanowni Państwo Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606), zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której […]

11 grudnia 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe

W związku z licznymi informacjami o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Informujemy, żw w polskim porządku prawnym […]

4 grudnia 2023

Konferencja Naukowa podsumowująca Rok Wojciecha Korfantego pt. „Wojciech Korfanty i jego czasy”.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. „Wojciech Korfanty i jego czasy”. Konferencja jest organizowana przez Instytut im. Wojciecha Korfantego oraz Instytut Śląski w Opolu. Opolska część Konferencji odbędzie się 8 grudnia 2023 r.

29 listopada 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tabele monitoringowe za 2023 rok.

Zgodnie z założeniami realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wnioskodawcy i beneficjenci Programu zobowiązani są do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

23 listopada 2023

Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne

Opolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów ich rodziców oraz opiekunów do udziału w „Wojewódzkiej uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów”. Uroczystość  odbędzie się 28 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20 o godz. 9:00.   Na obecny rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 94 uczniom z naszego województwa. Stypendia […]

22 listopada 2023

e-Doręczenia w szkołach i placówkach od 30 grudnia 2023 r.

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa opolskiego Przypominamy, że podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych zobowiązane są do stosowania e-Doręczeń od dnia 30 […]

15 listopada 2023

Regionalna konferencja warsztatowa eTwinning „Transformacja cyfrowa z eTwinning” – 1 grudnia 2023 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning zaprasza na regionalną konferencję warsztatową dla nauczycieli z województwa opolskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z bezpłatnymi narzędziami programu eTwinning oraz zaznajomić się z realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych w formule online dostosowanych do podstawy programowej. Zapoznają się również z najnowszymi, bezpłatnymi narzędziami edukacyjnymi wspomagającymi transformację cyfrową, […]

13 listopada 2023

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą”.

Szanowni Państwo. Już po raz dziesiąty Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Wojewodą Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty zorganizowało szkolenie „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w szczególności dla: nauczycieli, pomocy nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników obsługi województwa opolskiego. W załączeniu materiały ze szkolenia. Informujemy również, że w przypadku potrzeby przeprowadzenia szkolenia dostosowanego […]

13 listopada 2023

Forum o wychowaniu – 18 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim „Forum o wychowaniu”. Jest to wspólne przedsięwzięcie organizowane przez stowarzyszenia harcerskie i skautowe w Polsce zrzeszone w Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych „ROHIS” (Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich […]

13 listopada 2023

Regionalna konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmus+ „jakie umiejętności nabywamy realizując projekty Erasmusa”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z Fundacją Rozwoju  Systemu Edukacji zaprasza do udziału w regionalnej konferencji informacyjno-promocyjnej Programu Erasmus+ „Jakie umiejętności nabywamy realizując projekty Erasmusa”

7 listopada 2023

Przekazanie do szkół ponadpodstawowych książki Włodzimierza Dłubacza pt. „O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki zakupił książkę Włodzimierza Dłubacza pt. „O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”. Książka będzie pomocna nauczycielom w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. W związku z powyższym zostanie przekazana tym szkołom w celu wzbogacenia księgozbiorów bibliotek szkolnych.

23 października 2023

Informacja Ośrodka Rozwoju Edukacji dla zainteresowanych pełnieniem roli Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Szanowni Państwo Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW), funkcjonujące w ramach „Pilotażowego wdrożenia Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zakończyły działalność w ramach okresu trwałości 30 września 2023 r. SCWEW-y działały w środowisku szkół ogólnodostępnych jako inicjatorzy zmiany w obszarze kształcenia wszystkich dzieci i uczniów. Wspierały nauczycieli i specjalistów w pracy z grupa/klasą zróżnicowaną. […]

10 października 2023

Szkolenie międzynarodowe on-line w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli szkół specjalnych.

W dniach 14 – 23 listopada 2023 r. Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje międzynarodowe szkolenie on-line dla nauczycieli szkół specjalnych oraz szkół masowych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+: PARTNERSHIPS FOR COOPERATION – HOW TO PLAN AN EXCELLENT PROJECT FOR SPECIAL SCHOOLS […]

25 września 2023

Materiał z narad Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa opolskiego.   Narady OKO wrzesień 2023 (plik PDF 2,3MB)  

6 lutego 2024

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli języka niemieckiego do udziału w Międzynarodowym seminarium w Lipsku: Wohlfühlen im Kindergarten und in der Grundschule.

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej lat zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów eTwinning.