13 stycznia 2022

Zaproszenie na webinarium „Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna – szansa na podniesienie umiejętności językowych i zdobycie doświadczenia zawodowego” – 27 stycznia 2022

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym możliwości, jakie stwarza Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilności edukacyjne.

3 stycznia 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wraz z załącznikami do stosowania od 2022 r.

22 grudnia 2021

Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku występowania w dalszym ciągu stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych. W dokumencie występują zapisy, które zalecają obostrzenia w kwestii wymogów przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.

2 grudnia 2021

Wspólny list Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski skierowali do rodziców i opiekunów wspólny list dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.

18 stycznia 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Tabele monitoringowe.

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 prosimy organy prowadzące o wypełnienie tabel monitoringowych. Dla placówek wychowania przedszkolnego – Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1. oraz dla szkół Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Dane wpisujemy w poszczególne tabele dla każdej placówki osobno. W załączniku tabele monitoringowe oraz […]

12 stycznia 2022

Sprawozdanie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r. oraz webinar na temat elektronicznego formularza sprawozdania

Na stronie internetowej GovTech są już dostępne zarówno formularz w postaci ankiety internetowej, jak też wzory dokumentów, które organy prowadzące powinny przekazać wraz z uzupełnionym formularzem sprawozdania do dnia 28. lutego 2022 r.

31 grudnia 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na dofinansowanie zakupu  pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.