9 kwietnia 2024

Wykaz podstawowych jednostek med. pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzających w roku 2024 badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów z terenu województwa opolskiego, którzy […]

9 kwietnia 2024

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie opolskim

Szanowni Państwo, zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2061), kurator oświaty wskazuje poradnię, w której działają zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów […]

9 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2024 i Konkurs na najlepsze wydarzenie

Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbyła się 5 kwietnia br. w dwóch opolskich szkołach, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Katarzyny Lubnauer. Pani Minister ogłosiła również konkurs na najciekawszą inicjatywnę.

9 kwietnia 2024

Podstawowe informacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów dla nauczycieli

Szanowni Państwo, w związku z napływającymi w ostatnim okresie do Ministerstwa Edukacji Narodowej zapytaniami dotyczącymi oferowanych przez różne podmioty kursów kwalifikacyjnych, których ukończenie ma „umożliwiać uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela”, informujemy, że: 1. Możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze […]

8 kwietnia 2024

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku

Szanowni Państwo, Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku.

4 kwietnia 2024

Informatory dotyczące prac domowych

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki przydatne w zadawaniu prac domowych zgodnie z wymogami rozporządzenia. W publikacjach prezentujemy także wnioski, jakiej płyną z badań naukowych na temat prac domowych oraz omawiamy różnorodne czynniki i strategie, wynikające z nich dla praktyki szkolnej. Informatory można pobrać ze strony internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych

2 kwietnia 2024

Przyznawanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Szanowni Państwo Przypominamy, że akredytację w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze  względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej.   Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245 z […]