10 czerwca 2024

Szkolenia dla nauczycieli w ramach ogólnodostępnego i bezpłatnego programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) od nowego roku szkolnego 2024/2025 do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

10 czerwca 2024

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szanowni Państwo,   w załączeniu znajdą Państwo szczegółową informację dotyczącą składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz informację nt. postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

10 czerwca 2024

Wsparcie finansowe zadania publicznego, w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Działając na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą a Kuratorem Oświaty z dnia 10 kwietnia 2024 r.  Kurator Oświaty powołał Zespół do oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego publicznym szkołom podstawowym w województwie opolskim.

7 czerwca 2024

SkillsPoland – ogólnopolski konkurs umiejętności zawodowych.

Konkurs dedykowany uczniom, studentom i młodym ludziom rozpoczynającym pracę. SkillsPoland jest częścią inicjatyw WorldSkills i EuroSkills – światowych konkursów branżowych zachęcających młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Aby wziąć udział w konkursie SkillsPoland należy przejść i wygrać jeden z konkursów regionalnych. Fundacja Rozwiju Systemu Edukacji  wszystkich chętnych zaprasza do udziału!

6 czerwca 2024

Krajowy Ośrodek Koordynacji w Estonii (NCC-EE) organizuje po raz drugi wydarzenie pn.: CyberWizards – International Cyber Camp

CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii.

31 maja 2024

„Podróże z klasą” to przedsięwzięcie ministra edukacji, dzięki któremu uczniowie będą mieli okazję poznać polską tradycję, kulturę oraz osiągnięcia nauki.

Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 proc.