23 sierpnia 2019

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

23 sierpnia 2019 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Otwarcia uroczystości dokonał Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, gratulując nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Podkreślił, że jest to początek pracy nauczyciela dojrzałego i ukształtowanego. Następnie wraz z wicekuratorem panem […]

19 sierpnia 2019

Informacja dotycząca organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w kl. I

Dyrektorzy szkół branżowych woj. opolskiego W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j. ) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…) […]

12 sierpnia 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych i technicznych woj. opolskiego Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

23 sierpnia 2019

Projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją. Szanowni Państwo w przekazujemy prezentację przedstawiającą projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponadto informujemy, że w  każdym z województw działa wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, której podlegają stacje powiatowe, które zapraszają wszystkie zainteresowane jednostki do współpracy. Ponadto zachęcamy Państwa do odwiedzania strony  https://gis.gov.pl/ oraz  profilu na portalu Facebook.

21 sierpnia 2019

Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi”.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

13 sierpnia 2019

80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Pan Adrian Czubak Wojewoda Opolski oraz Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty zapraszają wszystkich dyrektorów, nauczycieli oraz młodzież opolskich szkół do udziału w uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w Opolu. Opolski Kurator Oświaty  w sposób szczególny zaprasza poczty sztandarowe szkół z terenu miasta Opola.   Program uroczystości

12 sierpnia 2019

Ogłoszenie o drugim naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa opolskiego. Termin zakończenia naboru: 28 sierpnia 2019 r.

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z następujących specjalności: biologia; chemia; geografia; etyka; filozofia; fizyka; historia; język angielski; język […]