11 listopada 2020

102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

102 lata temu, 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów.

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy na 123 lata. Jej obszar został podzielony pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. Uciskany naród kilka razy stawał do walki o wolność.

Jednak dopiero 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Powierzchnia Polski po odzyskaniu niepodległości wynosiła 388 tyś. km², a na jej terytorium mieszkało 27 mln osób.

Również 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

Na pamiątkę tych wydarzeń, 11 listopada został ustanowiony Dniem Niepodległości – stało się to po raz pierwszy 23 kwietnia 1937 roku.