11 listopada 2022

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy na 123 lata. Jej obszar został podzielony pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. Uciskany naród kilka razy stawał do walki o wolność.

Jednak dopiero 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Powierzchnia Polski po odzyskaniu niepodległości wynosiła 388 tyś. km², a na jej terytorium mieszkało 27 mln osób.

Również 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

Na pamiątkę tych wydarzeń, 11 listopada został ustanowiony Dniem Niepodległości – stało się to po raz pierwszy 23 kwietnia 1937 roku.

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu nagrali cztery zwrotki hymnu Polski w Studiu M im. SBB w Radiu Opole.

Link do nagrania: https://youtu.be/J6cXOLWqwsI