29 maja 2019

„V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych” w Kędzierzynie-Koźlu

Drużyna z Zespołu Szkół w Tułowicach wygrała kolejną edycję Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Zwycięski pododdział będzie reprezentował województwo opolskie podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem w dniach 3-4 czerwca 2019 r.

24 maja kwietnia 2019 r. na placu przed Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu odbył się „V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych”, którego współorganizatorem był Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski wraz z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej.

Uroczystego otwarcia dokonali: Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek oraz Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski – Małgorzata Tudaj.

Na początku uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a potem nastąpiło złożenie meldunku Opolskiemu Kuratorowi Oświaty o gotowości rozpoczęcia Przeglądu, któremu również przyglądali się goście z Niemiec.

Pan Thomas Linnertz – Prezydent Urzędu Dyrekcji Nadzoru i Kontroli w Nadrenii-Palatynacie, Pani Bettina Münch-Rosenthal – koordynator ds. międzynarodowych oraz Pan Stefan Weber – dyrektor Veldenz-Gymnasium w Lauterecken, na zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty w dniach 22-24 maja 2019 r. przebywali na terenie naszego województwa.

Celem przeglądu była popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

W pierwszej kolejności wszystkim uczestnikom zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, która muzycznie wprowadziła wszystkich w klimat wojskowych zmagań. W międzyczasie dowódcy poszczególnych drużyn losowali kolejność, według której prezentowali komisji sędziowskiej swoje wyszkolenie w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, polskiej piosenki marszowej oraz programu dowolnego.

Główną Komisję Sędziowską reprezentowali:

mjr Wacław Ryszytyło – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu –przewodniczący
por. Arkadiusz Chawa – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
kpt. Grzegorz Pawełek – KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu
nadkom. Hubert Adamek – KWP w Opolu
Paweł Masełko  – Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Robert Socha – Kuratorium Oświaty w Opolu

Po zaciętej rywalizacji i widowiskowych pokazach w programie dowolnym końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół w Tułowicach – 166 pkt
II miejsce – Zespół Szkół w Gogolinie – 158 pkt
III miejsce – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku – 137 pkt
IV miejsce – Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu – 125 pkt

Dziękujemy również wszystkim służbom mundurowym (policja, straż pożarna, wojsko, służba więzienna) za aktywny udział w Przeglądzie poprzez zorganizowanie punktów promocyjnych i  informacyjnych.

Poniżej pełna relacja zdjęciowa.

Radio DOXA
Radio PARK
KK24.pl
LOKALNA24.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronnych

Robert Socha

Fot. KK24.pl oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu