31 maja 2019

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników

Szanowni państwo, dyrektorzy szkół zawodowych, CKP ( od 01.09.2019 r. CKZ), CKZiU i ODiDZ woj. opolskiego,

w nawiązaniu do  informacji przekazanych w dniu 28.05.2019 r. , informuję, iż hasła dostępu niezbędne do zalogowania się na stronie kuratorium w celu uzupełnienia tabeli dotyczącej organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników ( zapotrzebowanie na turnusy klasy I ) będą wysyłane po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020, natomiast organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników klas II i III zgodnie z ustaleniami z konferencji z dnia 28.05.2019 r. zaplanowane wcześniej zostają bez zmian i zostaną wprowadzone do bazy zgodnie z wcześniej zaplanowanymi datami, a zatem nie ma potrzeby uzupełnienia przez Państwa tabel w zakresie kursów kl. II i III.
Ponadto, informuję, iż spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych oraz placówek CKP (od 01.09.2019 r. CKZ),CKZiU i ODiDZ woj. opolskiego, planowane jest na 26.06.2019 r. na godz. 10.00 w Kuratorium Oświaty w Opolu, o szczegółach zostaną Państwo poinformowani odrębną wiadomością e-mail.