21 października 2019

Obchody #ErasmusDays 2019

W dniach 10-12 października 2019 r. odbyły się na terenie całego  świata  kolejne obchody #ErasmusDays. Celem obchodów jest upowszechnianie projektów w ramach programu Erasmus+.

Poniżej przedstawiamy   fragmenty relacji z obchodów #ErasmusDays  w województwie opolskim:
w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła wOpolu.

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim przyłączyło się do międzynarodowych obchodów #ErasmysDays które w tym roku przypadły na dni 10-12 października. Jest to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono:

Przedstawicieli władz Gminy Tarnów Opolski, BOOS, Kuratorium Oświaty w Opolu, Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+, Koła DFK w Tarnowie Opolskim,

a także Dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych gminnych placówek oświatowych.

Całość zainaugurował występ dzieci przedszkolnych w języku angielskim i niemieckim.

Następnie przedstawiciel Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+ w Kuratorium Oświaty w Opolu Pani Halina Pilarz zapoznała zgromadzonych gości z celami i zasadami funkcjonowania programu Unii Europejskiej ERASMUS+ oraz eTwinning.

W projekcie realizowanym w tarnowskim przedszkolu w ramach Akcji1 -Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, udział wzięło sześcioro nauczycieli.

Autorem i koordynatorem projektu „Podnoszenie kompetencji językowych kadry pedagogicznej PPzOI w Tarnowie Opolskim” jest nauczyciel Jolanta Bogacka.

Należy nadmienić, iż jest to pierwsza i jedyna placówka w gminie Tarnów Opolski, która jak do tej pory aplikowała w konkursie i otrzymała dofinansowanie Agencji Narodowej Programu Erasmus+.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu czworo nauczycieli wzięło udział w dwutygodniowym szkoleniu z języka angielskiego w Irlandii oraz dwoje nauczycieli w szkoleniu metodycznym z języka niemieckiego w niemieckim miasteczku Lindau.

Zdecydowanie polecają realizację projektów Erasmus+ ponieważ jak twierdzą praca w międzynarodowych grupach, kontakt z językiem na żywo w każdej codziennej sytuacji znacząco wpływa na umiejętności językowe i przełamywanie barier.

Wszyscy biorący udział w projekcie przywieźli ze sobą nowe doświadczenia, pomysły do dalszej pracy, poznali nowe narzędzia i metody które już wykorzystują w codziennej pracy z dzieckiem. Zdobytą wiedzą chcą podzielić się z nauczycielami ościennych przedszkoli podczas zaplanowanych warsztatów metodycznych. Mają także pomysły na współpracę międzynarodową z wykorzystaniem platformy e-Twinning.

Obchody #ErasmusDays 2019 w Przedszkolu Publicznym w Tarnowie Opolskim
Obchody #ErasmusDays 2019 w Przedszkolu Publicznym w Tarnowie Opolskim
Obchody #ErasmusDays 2019 w Przedszkolu Publicznym w Tarnowie Opolskim
Obchody #ErasmusDays 2019 w Przedszkolu Publicznym w Tarnowie Opolskim

Obchody #ErasmusDays 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu