17 listopada 2020

130 mln zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

To pieniądze przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania podczas nauki zdalnej w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z urzędami wojewódzkimi. Dzięki projektowi możliwy jest zakup komputerów, oprogramowania do nauki zdalnej, sprzętu audiowizualnego, a także sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

130 milionów złotych na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Pieniądze trafiły już do poszczególnych województw. Przykładowo, na Dolny Śląsk trafiło ponad 12,3 mln zł, do województwa łódzkiego – blisko 9,5 mln złotych, a na Podlasie – ok. 3,5 mln złotych. Środki trafiły już do placówek i rodzin zastępczych. Ze wsparcia skorzystał m.in. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie w województwie lubuskim. Do województwa lubuskiego  w ramach projektu trafiło w sumie 4 mln złotych.

Piecza zastępcza w Polsce

Według wstępnych danych statystycznych resortu rodziny na koniec ubiegłego roku w pieczy zastępczej umieszczonych było niespełna 72,5 tys. dzieci. Zdecydowana większość znalazła bezpieczną przystań w rodzinnych formach pieczy. Już tylko co czwarty wychowanek, czyli niespełna 17 tys. dzieci nadal przebywa w pieczy instytucjonalnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.