27 lutego 2020

Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich – aktualizacja

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

serdecznie zapraszamy na Wojewódzką Konferencję Samorządów Uczniowskich, która odbędzie się 6 marca 2020 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastowskiej 14  (godz. 10.00 – 13.00).

Aktualizacja – 2 marca 2020 r. – godz. 15.15

Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich jest adresowana tylko i wyłącznie do uczniów liceum, technikum oraz branżowej szkoły I st.

W związku z powyższym szkoły podstawowe nie mają dostępu do formularza zgłoszeń!

Spotkanie będzie okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich. Konferencja jest wspólną inicjatywą Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie wspierają Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Opolski.

Aby wziąć udział w konferencji, należy aby dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba wypełniła FORMULARZ REKRUTACYJNY W STREFIE PRACOWNIKA W SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ.

Termin przesyłania zgłoszeń mija 3 marca br. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. Informację o zakwalifikowaniu prześlemy 4 marca br. na adres mailowy podany w formularzu.

Wszystkie zgłoszone osoby muszą wypełnić i odręcznie podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wysłać skan na adres: anna.gozdek@men.gov.pl do 3 marca br. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy o udziału!

 

PLAN WYDARZENIA:

  • 09:00 – 09:50 – rejestracja uczestników
  • 10:00 – rozpoczęcie wydarzenia i przemówienia Gości Honorowych
  • 10:20 – prelekcje Gości Specjalnych – tematyka: tworzenie i realizowanie projektów oraz skuteczna praca  w  zespole
  • 10:40 – prezentacja działań i planów Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
  • 10:45 – prezentacja działań i planów Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, w tym raportu „O Samorządach Uczniowskich”
  • 11:00 – praca w grupach – wymiana dobrych praktyk i analiza stanu obecnego funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce
  • 11:45 – przerwa kawowa i wspólne zdjęcie
  • 12:15 – praca w grupach – tworzenie rekomendacji w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce
  • 13:00 – prezentacja efektów prac w grupach
  • 13:15 – podsumowanie i zakończenie Konferencji