grudzień 2018

28 grudnia 2018

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu laureatem konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Rozstrzygnięto Konkurs „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”. Spośród uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych klas trzecich dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli – opiekunów merytorycznych tych uczniów, komisja konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej wyłoniła laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych. Dodatkowo przyznano również trzy wyróżnienia za najciekawsze rozwinięcie […]

21 grudnia 2018

Wydawanie zgody przez Opolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku.

Procedura dotycząca wydawania zgody przez Opolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku.   Załącznik nr 1 – wniosek Załącznik nr 2 – wykaz kadry prowadzącej Załącznik nr 3 – program kursu na kierownika wypoczynku Załącznik nr 4 – program kursu na wychowawcę wypoczynku Załącznik nr 5 – klauzula […]

21 grudnia 2018

Wicekurator uczestniczył w „Wigilii Polskiej” na Rynku w Prudniku

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała uczestniczył w „Wigilii Polskiej”, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. na Rynku w Prudniku. Impreza ta była zorganizowana przez wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, przy znaczącym wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku, w ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz […]

19 grudnia 2018

Konkurs – Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Jan Paweł II) – X jubileuszowa edycja ogólnopolska.

Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizator corocznego konkursu  zaprasza do udziału w jubileuszowej edycji, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

19 grudnia 2018

52 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Opolski Oddział PTF serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi a w szczególności fizyką do udziału w 52 Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, który nieprzerwanie od ponad 50 lat realizowany jest przez Członków Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. 52 Międzyszkolny Turnieju Fizycznym, odbędzie się 19.01.2019 – I i II etap w szkołach […]

19 grudnia 2018

Międzywojewódzki konkurs o tytuł Supertechnika Mechatronika 2019

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje IX edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Etap l-eliminacje szkolne odbędą się od stycznia do lutego 2019 r. Konkurs międzywojewódzki odbędzie się w dniu 22 marca […]