Luty 2019

27 lutego 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

27 lutego 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

27 lutego 2019

Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r.  w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie […]

27 lutego 2019

Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.