Luty 20, 2019

20 lutego 2019

Konkurs plastyczny pt. „Olimpijskie Stulecie”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Olimpijskie Stulecie”.   Głównymi celami konkursu są: upowszechnianie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego i historii letnich i zimowych igrzysk olimpijskich; krzewienie zasad fair play i idei olimpijskiej oraz promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.   Konkurs zostanie ogłoszony 25 lutego 2019 r., […]

20 lutego 2019

Nowe przepisy prawa oświatowego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.     Załączniki   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego. Rozporządzenie […]