Kwiecień 2019

30 kwietnia 2019

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.   

29 kwietnia 2019

Badanie ankietowe na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.

Szanowni Państwo, informujemy, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują w kwietniu br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach. Badanie ankietowe stanowi kontynuację […]

25 kwietnia 2019

Konkurs na kolaż fotograficzny w ramach programu „Pomyśl zanim spróbujesz” – ZMIANA TERMINU.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.   Informujemy, że zmianie uległy terminy: – dotyczące składanie prac konkursowych do 12 czerwca 2019 r.  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu), – ogłoszenia wyników konkursu do 14 czerwca 2019 r.

23 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w „Okrągłym stole” edukacyjnym

Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła – to 4 obszary, które będą tematem obrad „Okrągłego stołu” edukacyjnego zapowiedzianego dziś, 18 kwietnia br. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 26 kwietnia br. na godz. 12:00 w Warszawie, na PGE Narodowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli rad rodziców, stowarzyszeń rodziców i innych organizacji […]

23 kwietnia 2019

Wojewódzki Konkurs: „Energetyka jądrowa XXI wieku”.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie: „Energetyka jądrowa XXI wieku”. W pierwszym etapie konkurs obejmuje samodzielnie wykonaną prezentację związaną innowacyjnymi źródłami energii – wpływ na środowisko i człowieka zgodnie z poniższymi tematami do wyboru: a) Reakcje jądrowe jako źródło energii, b) […]

23 kwietnia 2019

Turnusy Uśmiechu.

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami.   Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą […]